Suất nội bộ KDC Quốc Linh - Diamond City, DT 90m2 giá chỉ từ 800tr - 【 Chủ Đầu Tư 】

Suất nội bộ KDC Quốc Linh - Diamond City, DT 90m2 giá chỉ từ 800tr

Trang chủ 

› Dự Án 

› Long An 

› Đức Hòa

Thang-loi-Central-Hill-12
Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: THẮNG LỢI GROUP
Loại: đất nền dự án Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: THẮNG LỢI GROUP
Loại: đất nền dự án
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: